Accessibilitat

 


Política d'accessibilitat i usabilitat

La seu electrònica de la Universitat de Lleida ha estat desenvolupada, quant a l'accessibilitat, sobre la base de cinc principis fonamentals:

 • Igualtat entre els ciutadans que tinguin la infraestructura tecnològica necessària i els que no la tinguin, amb l'establiment de mecanismes per evitar la bretxa digital, com ara, l'accés a les aules d'informàtica de la Universitat o l'habilitació per a la representació de tercers per tal que un empleat públic de la Universitat efectuï tràmits en representació dels ciutadans que no disposin dels mitjans tecnològics necessaris.
   
 • Neutralitat tecnològica i adaptabilitat al progrés de les tècniques i sistemes de comunicació electrònics, per garantir la independència en l'elecció de les alternatives tecnològiques dels ciutadans. A aquest efecte, la Universitat de Lleida utilitza estàndards oberts i, de forma complementària, estàndards que són d'ús generalitzat pels ciutadans.
   
 • Presentació multilingüe, que garanteix en tot moment l'accés als continguts en les llengües oficials a Catalunya i, en el futur, en d'altres llengües, per tal d'adaptar aquesta seu electrònica a la projecció internacional de la Universitat de Lleida.
   
 • Usabilitat, que garanteix en tot moment la disposició de continguts de la forma més intuïtiva, accessible i clara possible.
   
 • Compromís envers les discapacitats o dificultats especials dels possibles usuaris de la seu, per garantir un accés el màxim d'universal. La Universitat de Lleida vetllarà perquè les persones grans o amb algun tipus de discapacitat o limitació especial puguin accedir als serveis electrònics de la seu en igualtat de condicions.
   

Aquests cinc principis es constitueixen en guies programàtiques del manteniment i evolució d'aquesta seu electrònica, i la Universitat de Lleida es compromet a vetllar pel seu desenvolupament i compliment, ara i en el futur.

Aquests cinc principis es constitueixen en guies programàtiques del manteniment i evolució d'aquesta seu electrònica, i la Universitat de Lleida es compromet a vetllar pel seu desenvolupament i compliment, ara i en el futur.

Modificació de la mida del text

Aquesta seu electrònica no fa servir una mida de text absoluta, la qual cosa permet modificar-la amb qualsevol navegador mitjançant la combinació de tecles «Control» i «+» (tecla de més), si voleu ampliar la mida del text, o «Control» i «-» (tecla de menys), si és que voleu reduir-la.

Separació de la informació i representació CSS

S'ha separat la informació de la seua presentació visual mitjançant l'ús de fulls d'estil CSS, de manera que la informació pugui adaptar-se més fàcilment a les diferents plataformes tecnològiques, definicions de pantalla d'ordinador, dispositius mòbils i impressores.

Comunicació d'incidències i comentaris

Podeu fer-nos arribar per correu electrònic qualsevol comentari, suggeriment o incidència sobre accessibilitat i usabilitat.

Validacions W3C

CSS versió 3