Data i hora oficials

L'article 22 del Reglament d'ús dels mitjans electrònics en l'àmbit de la universitat diu:

«La seu electrònica de la Universitat es regeix per la data, l'hora i el calendari oficials corresponents a la ciutat de Lleida, que és la localitat on radica la seu principal de la Universitat, les quals hi figuren de forma visible i tenen les mesures de seguretat necessàries per garantir-ne la integritat.»

Per altra banda, l'article 15.2 de Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració electrònica, diu:

«La sincronització de la data i l'hora s'ha de fer amb el Reial Institut i Observatori de l'Armada.»

De resultes d'aquests condicionants, aquesta seu electrònica pren la data i hora oficials del Reial Institut i Observatori de l'Armada per mostrar-les en totes les seues pàgines, i per datar tots els seus tràmits, gestions i serveis.